topbanner/toplogo o.s.v.

Vestervangsfonden

Fondens formål er at udleje den til fonden overdragne ejendom beliggende Englerupvej 74 i Kirke Sonnerup til rideklub eller andet sportsformål.
Vestervangsfonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Medlemmer 2012:
Keld Nielsen (A)
Tina Pedersen (A)
Hans Kongsgaard Nielsen (V)