ko Rideklubben Vestervang .: RVV :.
topbanner/toplogo o.s.v.

Regler for Rideklubben Vestervang

Orden og færden
1. Børn må ikke færdes på området uden følgeskab af en voksen.
2. Al adfærd skal foregå stille og roligt. Løb ikke, larm ikke, det kan give uventede reaktioner hos hestene.
3. Hestene må kun fodres med gulerødder - IKKE brød, æbler eller andet. Nogle heste kan ikke tåle det og bliver syge. Ude: Gå aldrig ind til hestene på foldene. De er meget forskellige i sind, nogle af dem kan sparke uventet. Inde: Luk aldrig op ind til hesteboksene. Efterlad altid stalddøren i samme position (åben/lukket) som da du kom.
4. Al færden og opbevaring af ejendele på Vestervangs område er på eget ansvar og for egen risiko.
5. Rygning er forbudt overalt inden døre (gælder også ridehus) og udendørs i nærheden af hø, halm eller andre let antændelige ting.
6. Hesten skal altid være bundet når den står på staldgangen.
7. Hesten må aldrig forlades uden opsyn når den står på staldgangen.
8. Alle skal rydde op efter sig, feje staldgang, lægge affald i affaldsspande, sætte redskaber på plads og i øvrigt være med til at holde orden i staldene og på området.
9. Fodring inden på folde er forbudt.
10. Løse heste på området er ikke tilladt.
11. Hunde skal holdes i snor overalt på Vestervang.
12. Unødvendig ophold i stalde, lade og ridehus er ikke tilladt.
13. Parkering ved trappen til ridehus/rytterstue er forbudt. Dog er af- og pålæsning tilladt. Al parkering henvises til parkeringsplads ved stald 3 og bag laden. Indkørsel til parkeringspladsen sker via bakken.
14. Overnatning på stedet er ikke tilladt, med mindre det er varslet til brandmyndighederne. Der skal være en person over 18 år til stede og et bestyrelsesmedlem skal være orienteret om overnatningen.
Brug af ridehus
1. Ridehuset kan benyttes mellem kl. 05 og kl. 23.
2. Bank på porten og afvent svar før du åbner ind til ridehuset.
3. Op- og nedstigning skal foregå så det ikke er til gene for andre ryttere.
4. Der rides venstre mod venstre.
5. Det er tilladt at medbringe egen underviser på en fast ugentlig tid. Tidspunktet godkendes af stævneudvalgsformanden. Andre ryttere må gerne være i ridehuset mens der er undervisning, der skal rides med stort hensyn til den som modtager undervisning. Der må være 5 ryttere i ridehuset mens undervisningen foregår. Andre ryttere skal tage hensyn til den, der rider undervisning. Der må ikke longeres, mens der er undervisning.
6. Ridehuset kan lukkes på faste ugentlige tidspunkter for springning, ponygames eller lignende.
7. Der skal tages specielt hensyn til urutinerede ryttere og ryttere på unge heste.
8. Parader, for- og bagpartsvendinger, tilbagetrædning og lignende skal foregå inden for hovslaget
9. Løb ikke, råb ikke.
10. Longering er ikke tilladt hvis der er flere end 3 ryttere i ridehuset. Ved færre ryttere skal longeringen accepteres af tilstedeværende ryttere.
11. Alle ryttere skal bære ridehjelm med spændt hagerem.
12. Det er tilladt at ride uden hovedtøj, kun med grime eller træktov, hvis ingen af de tilstedeværende ryttere har noget imod det. Det er ikke tilladt at ride med grime eller træktov andre steder, f.eks. på rideklubbens frie arealer, markveje, folde og den udendørs ridebane.

13.

Ponyryttere må ikke ride alene.
14. Ridehuskort skal betales senest den 5. i måneden, og først efter betaliing må det benyttes. Hvis man ønsker at benytte ridehuset herefter, skal dette aftales med kasseren.
15. Alle skal fjerne lorte før ridehuset forlades.
Klublove (se her)
Staldplads
1. Lejer skal være fyldt 18 år og være medlem af Rideklubben Vestervang.
2. Lejer med Type 1 kontrakt forpligter sig til at indgå i staldsamarbejde, således at en staldplan kan udfærdiges (dette omhandler fodring og ud- og indlukning ).
3. Alle staldlejekontrakter fra før 1. maj 2009 er Type 1 kontrakter.
4. Ved opsigelse af Type 1 kontrakt skal lejer indgå I staldplane og deltage pligtarbejde i hele opsigelsesperioden, også selvom hesten ikke længere er opstaldet på Vestervang.
5. Ved alle typer opstaldning medbringes eget foder, hø og wrap.
6. Hestene går på døgnfold fra 1. juni til 30. september, hvor der ikke er staldplan. Hvis andet ønskes sørger ejer selv for dette.
7. Det er ikke muligt at skifte fra Type 2 kontrakt til Type 1 kontrakt i sommerperioden.
8. Hingste over 9 måneder kan ikke opstaldes.
9. Staldpladser må kun udlejes til heste og ponyer.
10. Det er tilladt at bytte staldpladser blot bestyrelsen informeres og accepterer. Fraflyttede staldpladser efterlades istandgjort i som beskrevet i staldlejekontrakten.
11. Et medlem kan ikke, uden bestyrelsens tilladelse, leje mere end 2 staldpladser.
12. Ved ekstraordinære omstændigheder (f.eks. hestens død eller sygdom) kan lejer undlade at benytte sin staldplads i op til 3 mdr. hvorefter den overgår til RVV. Staldlejen skal i perioden fortsat betales.
13. I ekstraordinære situationer kan bestyrelsen tillade, at staldlejer beholder sin staldplads i op til 1 år uden at benytte den under den forudsætning at bestyrelsen har dispositionsret over staldpladsen. Såfremt staldpladsen ikke kan udlejes med periodeklausul, må lejer betale staldleje.
14. Fravær fra arbejdsdag mere end én gang pr. kalenderår koster 500 kr, som betales inden den pågældende arbejdsdag. Driften kan indkalde til arbejdsdag med 3 ugers varsel.
15. Heste/ponyer, der ikke indgår i flokken, kan få tildelt en lille fold. Der må ikke flyttes til en anden lille fold uden aftale med driftsformanden.
16. Ved midlertidig brug af lille fold, fjernes lorte/halm/hø samme dag som brugen af folden ophører.
17. Fodres der med stråfoder på foldene, skal det ligge i bure/net/baljer. Der må ikke ligge strøfoder direkte på jorden. Der skal løbende rives sammen.
18. Staldlejerne har ansvar for vand på foldene. Der påfalder hesteejeren bøde efter ny gældende hestelov, hvis der ikke er vand på folden.
Type 1 og Type 2 kontrakt
Staldvagter i henhold til staldplan, staldlejer har et antal staldvagter der gør at staldplanen fungerer hele ugen. Staldlejer strør hos egen hest hver dag.